yine yeniden fikirlerinizi eyleme dönüştürme vakti

 

fikrifiil çok yakında